ΓΑΛΛΙΚΑ

Kαι σε αυτό το επίπεδο βασική μας προτεραιότητα δεν είναι η απόκτηση μόνο των πιστοποιήσεων από την πλευρά του μαθητή, αλλά η σωστή εφαρμογή στην καθημερινή ζωή των γλωσσικών του δεξιοτήτων. Ο μαθητής έρχεται σε άμεση επαφή με το πολιτισμικό κομμάτι της γλώσσας. Έτσι σαν μεθοδολογία το διδακτικό μας προσωπικό συνιστά την παράλληλη χρήση του έντυπου αλλά και του οπτικοακουστικού μέσου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εξίσου η προβολή επίκαιρων και αυθεντικών κειμένων ή ταινιών με θεματολογία κοντά στα ενδιαφέροντα του μαθητή. Μέσω αυτής της διδακτικής προσέγγισης δημιουργούμε στο παιδί το κίνητρο και κυρίως το ενδιαφέρον να μάθει Γαλλικά.

Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

1. Cours Préparatoire – Προκαταρτικό Τμήμα
Το Προκαταρτικό Τμήμα των Γαλλικών διαρκεί 3ώρες την εβδομάδα. Αποτελείται από το CP1 και το CP2.
Από 11 ετών και πάνω μπορούν τα παιδιά να εντάσσονται κατευθείαν στην CP2.

2. Cours Elémentaire – Τμήμα Βασικού επιπέδου
Αποτελείται από την τάξη του Α1 και του Α2. Με την απόκτηση των πιστοποιήσεων επιπέδου Delf A1 και Delf A2 οι μαθητές αποκτούν τις στοιχειώδης γνώσεις με τις οποίες μπορούν να επικοινωνούν σε οικίες και καθημερινές καταστάσεις.

3. Cours Moyen – Τμήμα Μεσαίου επιπέδου

Αποτελείται από το Β1 και το Β2. Στο Β1 ο μαθητής είναι ικανός να αναλύει ένα κείμενο γενικού ενδιαφέροντος καθώς και να εντοπίζει με μεγαλύτερη ευκολία τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν. Μπορεί επίσης, να εκφράζει μια προσωπική του γνώμη πάνω σε ένα θέμα γενικής φύσεως (άρθρο, επιστολή).
Στο Β2, ο μαθητής μπορεί να κατανοεί το βασικό περιεχόμενο ενός περίπλοκου κειμένου, με θεματολογία εξειδικευμένη. Βελτιώνεται η ικανότητα του να εκφράζει την άποψη του σε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, να επιχειρηματολογεί και να παρουσιάζει τα θετικά και τα αρνητικά διαφόρων καθημερινών καταστάσεων. Στα προφορικά, ο μαθητής αναπτύσσει την ικανότητα του να συνομιλεί και να παρουσιάζει την άποψη του βασισμένος σε ένα κείμενο.

4. Cours Supérieur-Avancé – Τμήμα Υψηλού επιπέδου
Αποτελείται από το C1 και το C2. Στο C1, βοηθάμε το μαθητή να κατανοεί μια μεγάλη γκάμα μεγάλων και απαιτητικών κειμένων, καθώς και να βγάζει συμπεράσματα μέσα από αυτά. Ο μαθητής κατορθώνει να εκφράζεται αυθόρμητα και να χρησιμοποιεί σωστά την Γαλλική γλώσσα είτε στην καθημερινή ζωή, είτε στην επαγγελματική, είτε στην ακαδημαϊκή. Στις εξετάσεις του Delf C1, o υποψήφιος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο letters et sciences humaines και στο sciences. Στο C1 ακόμη ο μαθητής καλείται να κατανοήσει ένα ηχητικό μήνυμα μεγάλης διάρκειας και να αντλήσει πληροφορίες από περισσότερα μικρά ραδιοτηλεοπτικά ακουστικά μηνύματα. Στην Production écrite (Παραγωγή γραπτού λόγου) οφείλει να εφαρμόσει μια σύνθεση δυο ή περισσοτέρων κειμένων και να επιχειρηματολογήσει για να υποστηρίξει την άποψη του. Στην Production Orale (Παραγωγή προφορικού λόγου), ο εξεταζόμενος καλείται να κάνει μια οργανωμένη παρουσίαση (exposé), αφού βρει τα κοινά σημεία δυο ή περισσοτέρων μικρών κειμένων.
Η προετοιμασία για το C2 είναι εξίσου εντατική. Η κατοχή του C2 είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το C2 είναι μια ισχυρή πιστοποίηση καθώς αναγνωρίζεται διεθνώς και αντιστοιχεί με την επάρκεια Γαλλικής γλώσσας. Δίνει ευκαιρίες για αναγνώριση στον επαγγελματικό και στον ακαδημαϊκό τομέα. Σε αυτό το επίπεδο, ο μαθητής μπορεί να κατανοεί σχεδόν ό,τι ακούει και ό,τι διαβάζει στα Γαλλικά. Μπορεί να εκφράζεται με σαφήνεια και με ιδιαίτερη άνεση πάνω σε θέματα απλά ή σύνθετα.

Β. Τμηματα για ενηλικες

Cours A1 –A2
Cours B1
Cours B2
Cours C1
Cours C2