Παραστάσεις-Γιορτές

Κάθε χρόνο διοργανώνουμε είτε τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή είτε την Καλοκαιρινή Γιορτή κατά τη διάρκεια της οποίας επιλέγονται μαθητές μας για τη συμμετοχή τους.

Στη θεατρική παράσταση οι μαθητές καλούνται να μάθουν τους διαλόγους και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Αυτό απαιτεί προετοιμασία τουλάχιστον 3 μήνες νωρίτερα.

Μαζί με τη μουσική και το χορό η συμμετοχή των μαθητών στην εκδήλωση συμβάλλει:

  • Στη βιωματική εκμάθηση της γλώσσας
  • Στην αφομοίωση των εκάστοτε πολιτιστικών στοιχείων
  • Στην ψυχαγωγία του μαθητή

Στη γλωσσική του ανάπτυξη, στην ευφράδεια και στον εμπλουτισμό λεξιλογίου και ιδεών.

  • Το παιδί παρατηρεί πως υπάρχουν και άλλες μορφές έκφρασης, όπως αυτή της γλώσσας του σώματος μέσα από την μίμηση, το χορό και το τραγούδι.
  • Αναπτύσσεται η κοινωνικότητα του (μοιράζεται αυτό που βλέπει με άλλους γύρω του και αυτό που βλέπει είναι μια συλλογική δουλειά).
  • Τέλος προβάλλεται η συμμετοχή του αυτή σε ένα ευρύτερο κοινό (γονείς, μαθητές, κ.α.)