Το Κ.Ξ.Γ. Χαζίρογλου αποτελεί μέλος του QLS

Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019
September 1, 2018
Anti-Bullying Week 2018
November 19, 2018

Το Κ.Ξ.Γ. Χαζίρογλου αποτελεί μέλος του QLS

Το Κ.Ξ.Γ. Χαζίρογλου αποτελεί επισήμως μέλος του δικτύου Κ.Ξ.Γ. πιστοποιημένης ποιότητας QLS, τα οποία συμπορεύονται πάνω σε κοινές αξίες και πρότυπα για την προσφορά Ξενόγλωσσων Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα. Αυτό ισοδυναμεί με μια σειρά πλεονεκτημάτων τα οποία αφορούν όχι μόνο το υψηλό επίπεδο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που θα σας προσφέρει, αλλά κυρίως την ποιοτική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο εσείς και το παιδί σας θα έχετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία με τον κόσμο των ξένων γλωσσών.

https://www.qls.gr/what-is-qls-el/