Υποστήριξη μαθητών μας κατά τη διάρκεια του Covid-19

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2020
June 1, 2020
Εκπαιδευτική Δράση Qls Environmental Literacy
August 9, 2020

Υποστήριξη μαθητών μας κατά τη διάρκεια του Covid-19

Ενώ άλλαξαν πολλά στην καθημερινότητά μας, δεν άλλαξε η σχέση με τους μαθητές μας.

Προσαρμοστήκαμε γρήγορα και μεθοδικά ώστε κανένας μαθητής μας να μην έχει ελλείψεις. Έτσι, ανταποκριθήκαμε  άμεσα στις έκτακτες συνθήκες, γιατί είχαμε τις λύσεις, αλλά και  το αίσθημα ευθύνης για τη συνέχιση της διδασκαλίας και την ασφάλεια όλων μας.

Θα συνεχίσουμε έτσι!