Εκπαιδευτική Δράση Qls Environmental Literacy

Υποστήριξη μαθητών μας κατά τη διάρκεια του Covid-19
June 3, 2020
See you in September!
August 9, 2020

Εκπαιδευτική Δράση Qls Environmental Literacy

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Χαζίρογλου πιστεύουμε σε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας. Έτσι, στρέφουμε την ενέργειά μας προς ένα βιώσιμο περιβάλλον ευαισθητοποιώντας τις νέες γενιές για τη σημαντικότητα του περιβάλλοντος μέσω της Περιβαλλοντικής Παιδείας του QLS, που έχουμε ενσωματώσει στο πρόγραμμα σπουδών μας.