Αγγλικά

Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα προγράμματα μας απευθύνονται από Αρχάριους μέχρι επιπέδου C2 ή Proficiency. Κυμαίνεται από 3 έως 6 διδακτικές ώρες την εβδομάδα δηλαδή από 100 έως 200 ώρες το χρόνο. Αποτελείται από τα εξής τμήματα:

1. Προκαταρτικά (Junior A και Junior B)

– Junior A
Στην Junior A ή αλλιώς Α’ προκαταρτική τάξη το παιδί έχει μια πρώτη ουσιαστική επαφή με την Αγγλική γλώσσα. Μέσα από τις ιστορίες, τα τραγούδια και ποικίλες δραστηριότητες το μάθημα γίνεται μια θετική και διασκεδαστική εμπειρία.

– Junior B
Στην Junior B (Β’ προκαταρτική), το παιδί χρησιμοποιεί ότι έμαθε στο προηγούμενο έτος, εμπλουτίζει όμως το λεξιλόγιο του και βελτιώνει την ικανότητα του να κατανοεί ένα απλό διάλογο. Πλέον το παιδί μπορεί να απαντήσει χωρίς πρόβλημα όχι μόνο σε απλές ερωτήσεις αλλά και να συνθέτει απλές καθημερινές προτάσεις.

2. Βασικού Επιπέδου

Περιλαμβάνει τις 3 τάξεις που αντιστοιχούν στην Α’, την Β’ και την C’ Class. Σε αυτό το επίπεδο, γίνεται πιο εντατική εξάσκηση στην γραμματική, στους ιδιωματισμούς και στο λεξιλόγιο. Πέρα από την βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην κατανόηση κειμένου και ακουστικών μηνυμάτων καθώς και στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Στην C’ Class, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να εξεταστούν και επίσημα στο πρώτο τους πιστοποιητικό επιπέδου Α2, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Σε αυτή την τάξη, όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν έναν βασικό τίτλο γλωσσομάθειας στην Αγγλική γλώσσα, συνιστούμε το ΚΕΤ (Key English Test) ή το ΚΕΤ for schools (προσαρμοσμένο για μαθητές σχολικής ηλικίας) του Πανεπιστημίου του Cambridge.

3. Μεσαίου Επιπέδου

Περιλαμβάνει την D’ Class καθώς και την τάξη του Lower. Στην D’ Class, όσοι επιθυμούν μπορούν να προετοιμαστούν στο Pet του Πανεπιστημίου του Cambridge ή στο BCCE του Πανεπιστημίου του Michigan. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να δώσουν σε ένα από αυτούς τους φορείς, πιστοποιούν γνώσεις αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1. Το Pet και το BCCE πιστοποιούν μεσαίου επιπέδου γνώση Αγγλικών και αναγνωρίζονται επισήμως από τον ΑΣΕΠ.
Βέβαια, απαραίτητη πλέον κρίνεται η απόκτηση του Lower στον επαγγελματικό και εκπαιδευτικό τομέα. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Χαζίρογλου εφαρμόζουμε εδώ και χρόνια εντατική προετοιμασία των υποψηφίων για την απόκτηση του. Συντομεύουμε το χρόνο απόκτησης του πτυχίου (FCE ή ΕCCE) χωρίς να ξοδεύετε περισσότερο χρόνο και χρήμα. Έτσι, η προετοιμασία για το Lower διαρκεί 1 χρόνο αντί για 2.

4. Προχωρημένου Επιπέδου

Προϋποθέτει 2 χρόνια προετοιμασίας για το τμήμα του Proficiency ή ένα χρόνο προετοιμασίας για το Advanced (C1). Είναι το πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι ο κάτοχος του μπορεί να επικοινωνήσει και να ανταποκριθεί σε ανάλογο επίπεδο με τους φυσικούς ομιλητές (native speakers) της ξένης γλώσσας. Μέσα από μια κατάλληλη και καταρτισμένη προετοιμασία στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Χαζίρογλου, ο μαθητής μπορεί να φτάσει σε άριστη γνώση των Αγγλικών με την κατάκτηση του αντίστοιχου Proficiency ή C2. Αποτελεί το υψηλότερο σκαλοπάτι σε επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο και ισχύει για μια ζωή. Υποδηλώνει και νομικά την επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Β. ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Αποτελείται από 4 επίπεδα:

  • Α)Τμήμα Αρχαρίων
  • Β)Τμήμα Βασικού επιπέδου.
  • Γ)Τμήμα Μεσαίου επιπέδου. Σε αυτό το επίπεδο γίνεται προετοιμασία για τις εξετάσεις επιπέδου Lower (B2)
  • Δ)Τμήμα Υψηλού επιπέδου. Ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων αλλά και με το πρόγραμμα που θέλει να ακολουθήσει ο υποψήφιος, μπορεί να διαρκέσει από ένα μέχρι και δύο χρόνια.