Ξένες γλώσσες

Οι γλώσσες της Ευρώπης


ΑΓΓΛΙΚΑ

Η Αγγλική είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται περισσότερο σε διεθνές επίπεδο και την ομιλούν πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι. Είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα επικοινωνίας με αλλόγλωσσους, αφού σε πολλές χώρες κατέχει ήδη τη θέση της δεύτερης ξένης γλώσσας.

Πλέον, στην καθημερινή μας ζωή τα αγγλικά τα συναντούμε σχεδόν παντού: στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, των διεθνών οργανισμών, της ψυχαγωγίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.


ΓΑΛΛΙΚΑ

Είναι η επίσημη γλώσσα σε 29 χώρες. Είναι η γλώσσα του πολιτισμού, της τέχνης, των διεθνών οργανισμών και κοινοτήτων. Τα Γαλλικά είναι μία από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Είναι επίσης η μοναδική επίσημη γλώσσα της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας αλλά και της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης. Η Ελλάδα ανήκει επίσημα από το 2004, στην Παγκόσμια Οργάνωση Γαλλοφωνίας (OIF).


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η Γερμανική γλώσσα αποτελεί γλώσσα ορόσημο στον τομέα των επιστημών, της λογοτεχνίας, της τέχνης και της φιλοσοφίας. Η καλή εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας, δίνει περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες, δεδομένου ότι η Γερμανία κατέχει ισχυρή θέση στην παγκόσμια οικονομία.


ΙΤΑΛΙΚΑ

Η γνώση των Ιταλικών αποτελεί ένα πλεονέκτημα για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον τουρισμό, το εμπόριο και τη βιομηχανία. Τα Ιταλικά είναι εξίσου χρήσιμα για όσους θέλουν να ασχοληθούν με σπουδές στο χώρο των τουριστικών επαγγελμάτων, της διακόσμησης, της μόδας, της αρχιτεκτονικής, της μουσικολογίας, της ιστορίας της τέχνης.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Τα Ισπανικά ομιλούνται από το 7% του παγκοσμίου πληθυσμού ως επίσημη γλώσσα σε 22 χώρες. Η εξέλιξη των Ισπανόφωνων χωρών στον τομέα της οικονομίας, των εμπορικών συναλλαγών και των διεθνών σχέσεων προσελκύει ολοένα το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επενδυτών, καθιστώντας αναγκαία την γνώση της Ισπανικής γλώσσας.