ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ55 Χρόνια ποιοτικής εκπαιδευτικής προσφοράς

Διαμορφώνουμε
από τις πρώτες κιόλας τάξεις, ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου ο εντατικός και αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας συνυπάρχει αρμονικά με το χαμόγελο και τις ευχάριστες δραστηριότητες, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών μας.
Εστιάζουμε
στην ταχεία κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου από τους μαθητές μας, καθώς και στη δυνατότητα να μπορούν να εκφραστούν σωστά και κατανοητά μετουσιώνοντας τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει, σε πραγματική επικοινωνία.
Στοχεύουμε
στο διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας μέσα από την προβολή των πολιτιστικών στοιχείων της χώρας όπου ομιλείται η ξένη γλώσσα.
Διασφαλίζουμε
την τακτική αξιολόγηση των μαθητών μας και την αντικειμενική ενημέρωση των γονέων τους, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών τους. Μόνο έτσι, οι μαθητές μπορούν να γίνονται καλύτεροι και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις εξετάσεις τους.
Προσφέρουμε
σύγχρονους χώρους διδασκαλίας με εκπαιδευτικές υποδομές, σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα (διαδραστικοί πίνακες, δανειστική βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό).